• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Hội Thảo Chân Phước Gioan Phaolô II
GHXHCG - Đăng ngày 2-5-2011 3:49 PM GMT+7 - Lượt xem: 1691

Nhân dịp Đức Gioan Phaolô II được phong chân phước ngày 1-5-2011, Ủy Ban Văn Hóa trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tổ chức hội thảo về đời sống và sứ vụ của Đức Gioan Phaolô II.

Nhân dịp này, Ủy Ban Văn Hóa cũng phát hành một ấn phẩm dày 480 trang: Vượt qua ngưỡng cưa thiên niên kỷ thứ III.

Địa điểm: Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sàigòn , 6Bis Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: 8:30 sáng, thứ Sáu, ngày 6-5-2011

 

Hội Thảo
VƯỢT QUA NGƯỠNG CỬA THIÊN NIÊN KỶ THỨ III

Ủy Ban Văn Hóa

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Logo của Ủy Ban Văn Hóa

Chương trình hội thảo

Buổi sáng

8:30 : Khai mạc

9:00  
Đề tài 1 : Đời sống và sứ vụ của Đức Gioan Phaolô II
Trình bày : Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tùng
 
9:30
Đề tài 2 : Đức Gioan Phaolô với công lý và hòa bình
Trình bày : Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp

10:30 Giải lao

10:45

Đề tài 3 : Đức Gioan Phaolô II và đạo đức sinh học
Trình bày : Đức cha Têphanô Tri Bửu Thiên

11:45 : Giải lao

12:00 : Cơm Trưa

Buổi chiều

13:30
Đề tài 4 : Đức Gioan Phaolô II cách cửa hòa bình
Trình bày : Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt

14:30 : Giải lao

14:45
Đề tài 5 : Đức Gioan Phaolô II với giới trẻ
Trình bày : Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên
 
15:45
Đức cha Giuse Vũ Duy Thống đúc kết

15:15 : Lời chào tạm biệtnghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu
liên kết website