• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Tập san GHXHCG số 11
GHXHCG - Đăng ngày 21-1-2014 4:19 PM GMT+7 - Lượt xem: 1368

Tự do là dấu chỉ cao nhất nơi con người về việc con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, và do đó, là dấu chỉ về phẩm giá cao vời của mọi nhân vị. Tự do được thực thi trong các tương quan giữa con người với nhau. Mọi người, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, có quyền tự nhiên được công nhận là một hữu thể tự do và có trách nhiệm. Mọi người có bổn phận tôn trọng quyền đó nơi mỗi người. Quyền thực thi  tự do, đặc biệt trong lãnh vực luân lý và tôn giáo,  là một đòi hỏi không thể tách biệt khỏi phẩm giá của nhân vị” (TLHTXH, số 199)

Tải Tập san bằng file pdf


Các bài viết cùng chuyên mục

Tập san GHXHCG số 24 (Đăng ngày 20-1-2017)
Lòng thương xót có chỗ đứng nào trong dân tộc Việt Nam hôm nay không? (Đăng ngày 9-10-2016)
Tập san GHXHCG số 20 (Đăng ngày 5-4-2016)
Tập san GHXHCG số 18 (Đăng ngày 13-8-2015)
Tập san GHXHCG số 14 (Đăng ngày 13-12-2014)
Tập san GHXHCG số 13 (Đăng ngày 8-6-2014)
Tập san GHXHCG số 12 (Đăng ngày 28-2-2014)
Tập san giáo huấn xã hội Công giáo số 10 (Đăng ngày 18-10-2013)
Phát hành Tập san GHXHCG số 9 (Đăng ngày 24-8-2013)
Tập san Giáo huấn Xã hội Công Giáo (Đăng ngày 11-10-2012)

nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu
liên kết website