• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
2014-10-18 Thượng Hội Đồng Giám Mục không đạt đa số phiếu trên 3 điều gây tranh cãi
GHXHCG - Đăng ngày 26-10-2014 1:03 PM GMT+7 - Lượt xem: 939

Đức Giáo Hoàng chỉ thị công bố số phiếu bầu cho mỗi điều khoản

Rôma – 18/10/2014  

Công nghị đã không đạt đa số tuyệt đối trên ba điều khoản có tranh cãi trong Phúc Trình Chung Cuộc của công nghị ngoại thường về gia đình, chiều hôm thứ bẩy 18/10/2014, tại Vatican : các điều khoản này không đạt đa số 2/3

Đó là những điều khoản 52, 53 và 55 của bản Phúc Trình được đưa ra biểu quyết. Các điều khoản này liên quan đến việc rước lễ bí tích của những người ly dị tái hôn, việc chịu lễ thiêng liêng và tình trạng đồng tính vốn "không ăn thua gì đến gia đình".

Mỗi điều khoản quả đã được đưa ra biểu quyết, không có tranh luận, trong hội nghị khoáng đại và những điều khoản này đã không đạt đa số 2/3 cần thiết để thông qua, tức là trên 183 nghị phụ hiện diện, phải có 123 phiếu. Phải có "đa số khẳng định" đó thì mới có thể nói đến tính "đồng thuận công nghị", hay "tuyên ngôn của công nghị" 

Sau khi làm việc trong 10 nhóm đối chiếu ý kiến, hội nghị đã xem xét 470 điều tu chính cho bản văn trung gian hôm thứ hai trước đây.

Đức Giáo Hoàng đã quyết định là bản văn sẽ được công bố với những số phiếu đạt được cho từng diều khoản trong tổng số 62 điều khoản của văn bản, trong tinh thần trong sáng : nhưng "không phải là một tài liệu của huấn quyền, hay kỷ luật", mà là "nền tảng về sau" của một sự nghiên cứu, "tất cả không có cùng một sự chấp thuận", cha Lombardi đã nhấn mạnh.

Điều khoản 52 (rước lễ của những người ly dị tái hôn) đã thu được 104 phiếu thuận, và 74 phiếu "chống"

Điều khoản 53 (chịu lễ thiêng liêng) : 112 phiếu thuận và 64 phiếu chống.

Điều khoản 55 (hướng đồng tính luyến ái) : 118 phiếu thuận, 62 phiếu chống.

Chính do quyết định của Đức Giáo Hoàng mà một tài liệu làm việc mà các giám mục sẽ mang về cho các HĐGM : nó sẽ dùng như là nét phác thảo(lineamenta) cho kỳ công nghị tới, Đức Giáo Hoàng đã thông báo

Mạc Khải (ghxhcg.com) phỏng dịch

Nguồn: (Zenit.org)

 nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu
liên kết website