• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Thượng Hội Đồng Giám Mục 2015 : tài liệu chuẩn bị được báo sẽ ra đầu tháng 12
GHXHCG - Đăng ngày 28-11-2014 2:36 PM GMT+7 - Lượt xem: 1180

Và Tài Liệu Làm Việc trước mùa hè năm 2015

Rôma – 24/11/2014 (Zenit.org) 

Tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục tháng 10/2015 về gia đình – Lineamenta - sẽ được gửi đến các HĐGM vào đầu tháng 12, văn phòng thư ký công nghị loan báo. Tài Liệu Làm Việc sẽ sẵn sàng trước mùa hè năm tới.

Hội Đồng thường kỳ các giám mục đã nhóm họp trong các ngày 18 và 19/11/2014, vừa để đánh giá Công Nghị ngoại thường tháng 10 vừa qua (05-19/10/2014), vừa để chuẩn bị công nghị thường kỳ tháng 10/2015 về chủ đề "ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong Giáo Hội và trên thế giới hiện đại" (04-25/10/2015).

Tài liệu chuẩn bị Lineamenta được soạn thảo từ Phúc Trình chung cuộc công nghị 2014, để cho các HĐGM có đủ thời gian để soạn thảo các câu trả lời của họ và để Văn phòngg Thư Ký sau đó, có đủ thời gian tổng hợp và soạn thảo Tài Liệu Làm Việc (Instrumentum Laboris) cho Thượng Hội Đồng Giám Mục 2015. Nó sẽ được công bố trước mùa hè năm tới.

Đức Giáo Hoàng đã chủ tọa buổi họp khao mạc, thứ ba 18/11/2014, và ngài đã nhấn mạnh rằng Thượng Hội Đồng Giám Mục biểu lộ vừa "tính tập đoàn của Giáo Hội", vừa tầm quan trọng của chủ đề về gia đình.

Nhiều Hồng Y ngoài giáo triều đã tham dự buổi họp này, đáng kể là Đức Hồng Y Wiffrid Fox Napier, tổng giám mục giáp phận Cap (Nam Phi), ngài sẽ là một trong 4 vị chủ tịch thừa ủy của Thượng Hội Đồng 2015 bên cạnh các vị của Thượng Hội Đồng 2014, và Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, tổng giám mục Manilla (Phi Luật Tân), ùột trong các chủ tịch thừa ủy của hai kỳ công nghị.

Đức Hồng Y Lorenzo Balsisseri, tổng thư ký công nghị, đã nhấn mạnh rằng "bầu không khí tự do, thành thực và hiệp thông huynh đệ" đã là đặc trưng của các buổi làm việc tháng 10 vừa qua, điều đã kích thích sự suy nghĩ của tất cả các thành viên.

Về phần mình, Hội Đồng sau đó đã dự trù công việc phải làm từ công nghị này đển công nghị tới : một hành trình cần phải vạch ra bởi vì đây là lần đầu tiên, hai Thượng Hội Đồng Giám Mục liên tiếp nhau trong hai năm liền, với cùng một đề tài. 

Các HĐGM, vì thế, sẽ phải tiếp nối, để đào sâu các vấn đề được đặt ra và để kích thích sự nghiên cứu của các Giáo Hội địa phương về gia đình.

Hội đồng cũng đã suy nghĩ về "truyền thông" để chuẩn bị hội nghị ky tới.

Mạc Khải (ghxhcg.com) phỏng dịch

http://www.zenit.org/fr/articles/synode-2015-le-document-preparatoire-annonce-pour-debut-decembre

Thượng Hội Đồng Giám Mục 2015 về gia đình : các bổ nhiệm của Đức Giáo Hoàng

Thượng Hội Đồng Giám Mục thường kỳ lần thứ XIV (4-25/10/2015)

Rôma – 22/11/2014 (Zenit.org) Ban Biên Tp

Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ định 4 vị chủ tịch thừa ủy của Thượng Hội Đồng Giám Mục 2015 (4-25/10/2015). Đó là các Đức Hồng Y :

André Vingt-Trois, tổng giám mục Paris (Pháp)

Luis Antonio G Tagle, tổng giám mục Manille (PhiLuật Tân)

Raymundo Damasceno Assis, tổng giám mục Aparecida (Brasil)

Wilfrid Fox Napier, OFM, tổng giám mục Durban (Nam Phi)

Vị thứ tư này là "mới" bởi vì ba vị trước đã là chủ tịch thừa ủy của Thượng Hội Đồng Giám Mục 2014. Nhưng Thượng Hội Đồng 2015 sẽ kéo dài ba tuần lễ thay vì hai như Thượng Hội Đồng "ngoại thường" năm 2014.

Vị tổng phúc trình viên được Đức Giáo Hoàng chỉ định là Đức Hồng Y Peter Erdo, tổng giám mục Esztergom-Budapest (Hungari), cũng đã là phúc trình viên năm 2014.

Vị thư ký đặc biệt vẫn như cũ, là Đức Cha Bruno Forte, tổng giám mục Chieti-Vasto (Ý)

Chủ đề của Thượng Hội Đồng 2015 là "Ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong thế giới hiện đại".

Mạc Khải (ghxhcg.com) phỏng dịch

http://www.zenit.org/fr/articles/synode-2015-sur-la-famille-nominations-papalesnghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu
liên kết website