• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Thượng Hội Đồng thẳng đường tới đích
GHXHCG - Đăng ngày 1-3-2016 11:11 AM GMT+7 - Lượt xem: 684

Chuẩn bị bản tổng hợp sau cùng

Rôma – 22/40/2015

Ngày 21/10/2015, Thượng Hội Đồng bước vào giai đoạn cuối cho việc soạn thảo bản tổng hợp công việc của mình.

Đây là lần thứ ba, 13 nhóm ngôn ngữ đã đệ trình cho Thượng Hội Đồng các bản phúc trình của mình, sẽ được công bố bởi Tòa Thánh Vatican.

Họ đã đệ nạp các phúc trình này của họ ba lần : sau khi nghiên cứu phần thứ nhất của tài liệu làm việc (Instrumentum laboris), ngày 09/10, rồi vào cuối các buổi thảo luận trên phần thứ nhì, ngày 14/10, và ngày thứ tư 21/10, cuối các buổi thảo luận về phần thứ ba và phần chót.

Mỗi lần, đã có 13 bản phúc trình cho 13 thứ tiếng, trong đó có 3 bản của ba nhóm bằng tiếng Pháp.

Các phúc trình này được bỏ phiếu thông qua bởi các thành viên của nhóm (ngoại trừ các dự thính viên). Các báo cáo đôi khi được đồng thuận thông qua, theo như Đức Hồng Y Reinhard Marx tiết lộ cho những nhóm tiếng Đức.

Sau đó các phúc trình được trình lên hội nghị khoáng đại của Thượng Hội Đồng và sau đó được công bố trên trang nhà của Tòa Thánh Vatican.

Mặt khác, những sửa đổi được các nhóm chuẩn bị cho Tài liệu làm việc đã được trao cho ủy ban soạn thảo tài liệu sau cùng : những "tu chính" (modi) đã được biểu quyết và thông qua trước khi được thông báo cho Thượng Hội Đồng.

Ủy Ban 10 người của Thượng Hội Đồng được Đức Giáo Hoàng Phanxicô giao cho nhiệm vụ soạn thảo bản tổng hợp cuốu cùng, phải trình một dự án đầu tiên ngày 22/10 tại hội nghị. Nó sẽ được bàn thảo và sửa đổi cho ngày 24/10, ngày mà bản văn sẽ được đề nghị lấy biểu quyết tại hội nghị khoáng đại.

Các thành viên của Ùy Ban này gồm : ĐHY Peter ERDO (Hungary), ĐC Bruno FORTE (Ý); ĐHY Oswald GRACIAS (Ấn Độ, thành viên của nhóm C9), ĐHY Donald WUERL (Hoa Kỳ); ĐHY John Atcherley DEW (Tân Tây Lan), ĐC Victor Manuel FERNANDEZ (Argetina), ĐC Matthêu MADEGA LEBOUAKEHAN (Gabon); ĐC Marcello SEMERARO (Ý, thư ký nhóm C9), Cha Adolfo NICOLAS PACHON, SJ., Bề trên tổng quyền Dòng Tên.

Trong buổi họp báo hằng ngày buổi trưa ngày thứ năm 22/10/2015, ĐHY Oswald Gracias, tổng giám mục Bombay, Ấn Độ, thành viên của Hội Đồng Hồng Y (nhóm C9) đã xác định rằng "Ủy Ban đã hội họp với những "tu chính" (modi) được các chuyên gia sắp xếp".

Các chuyên gia làm việc như thế nào ? Các ngài lựa những "modi" theo đề tài, tổng hợp chúng, chuyển ngữ và trình bầy một bản tổng hợp cho Ủy Ban.

Có tổng cộng khoảng chừng từ 700 đến 800 "modi" để các chuyên gia sắp xếp. Chính Ủy Ban cũng phải chia ra thành 3 nhóm để sắp xếp chúng.

Bản tổng hợp phải là một văn bản "khả chấp", ĐHY Reinhard Marx nói, trong buổi họp báo hôm thứ tư 21/10, "có thể chấp nhận được", ĐHY Gracias nói và thêm rằng : "Tôi tin tưởng". Ngài giải thích, phải là một bản văn phản ánh được "những lo ngại" của các mục tử và cóng hiến "những phương hướng mục vụ có thể chấp nhận được cho tất cả mọi người".

Cụ thể, chiều ngày thứ năm 22/10/2015 này, ĐHY Lorenzo Baldisseri, Tổng Thư Ký Thượng Hội Đồng, đã nhắc lại tiến trình tại hộ nghị khoáng đại và ĐHY Erdo trình bầy ngắn gọn một đề tài đầu tiên của bản tổng hợp Thượng Hội Đồng.

Các thượng phụ công nghị sẽ có cả buổi chiều và buổi sáng ngày thứ sáu để trình bày những tu chính mới : bản văn sẽ được thảo luận ngày mai, thứ sáu 23/10/2015 trong hội nghị khoáng đại.

Sau khi nghe trình bầy chiều hôm thứ năm, 22/10, trong hội nghị, các thượng phụ công nghị còn có thể đề nghị những tu chính, và Ủy Ban sẽ còn làm việc để bao gồm chúng : "Các ngài có chiều nay và ngày mai để đề nghị tu chính", DHY Gracias xác định, như vậy là chiều thứ năm 22/10 và ngày thứ sáu 12/10. Một buổi họp của Ủy Ban được dự trù vào chiều ngày thứ sáu 23/10/2015.

Để hoàn tất bản tổng hợp sẽ được trình bầy ngày thứ bẩy 24/10 sẽ do ĐHY Erdo tuyên đọc và biểu quyết từng đoạn một trong buổi chiều : "Tôi mong rằng chúng tôi cũng có thể biểu quyết toàn bộ, nhưng còn tùy hội nghị khoáng đại quyết định", ĐHY Gracias nói thêm.

"Đức Giáo Hoàng đã ghé qua một lúc để cảm ơn chúng tôi vì công việc chúng tôi đã làm và khuyến khích chúng tôi, ĐHY Gracias xác định. Nhưng ngài đã không ở lại lúc chúng tôi thảo luận".

Bản tổng hợp sẽ được đệ trình vào ngày thứ bẩy 24/10 lên Đức Giáo Hoàng Phanxicô, và ngài sẽ công bố hay không. Ngài sẽ sử dụng nó để soạn thảo một bản "Tông Huấn sau Thượng Hội Đồng", hay không. Nhưng những tham luận của Đức Giáo Hoàng trong Thượng Hội Đồng năm 2014 và trong kỳ Thượng Hội Đồng này, 30 Bài giáo lý của ngài về gia đình, những giảng huấn của ngài ở Philadelphia và trong các chuyến tông du của ngài, cũng đã làm nên một tập tài liệu quan trọng về gia đình.

Thượng Hội Đồng sẽ bế mạc và sáng chúa nhật, 25/10/2015, băng một thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Phanxicô chủ tế tại Đền Thánh Phêrô, lúc 10 giờ.

Mạc Khải phỏng dịch

http://www.zenit.org/fr/articles/derniere-ligne-droite-pour-le-synodenghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu
liên kết website