• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Cộng tác với Thiên Chúa trong việc thăng tiến công trình sáng tạo
GHXHCG - Đăng ngày 20-8-2016 9:09 AM GMT+7 - Lượt xem: 1000

CỘNG TÁC VỚI THIÊN CHÚA TRONG VIỆC THĂNG TIẾN CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO (#7)

7. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đóng một vai trò đặc biệt để tiếp nối công trình sáng tạo. Họ không chỉ cung cấp hàng hóa và dịch vụ và không ngừng cải thiện chúng bằng cách đổi mới và trang bị khoa học công nghệ, mà họ còn giúp hoạch định các tổ chức để mở rộng công việc này vào tương lai. Trong Laborem Exercens [Thông điệp Lao Động Của Con Người], Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhắc nhở chúng ta “về chân lý căn bản mà con người, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, chia sẻ hoạt động của Đấng Tạo Thành bằng chính lao động của mình và, trong những giới hạn về khả năng của riêng mình, con người theo một nghĩa nào đó tiếp tục phát triển hoạt động đó và hoàn thiện nó khi con người ngày một tiến xa hơn nữa trong việc khám phá ra những nguồn tài nguyên và những giá trị được chứa đựng trong toàn bộ công trình sáng tạo”[3].

Bình luận: Trong sách Sáng Thế, chương 2 câu 15, chúng ta được biết: “Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai.” Thiên Chúa đã sáng tạo nên khu vườn này nhưng lại sai A-đam làm việc trong đó để biến nó thành khu vườn tốt đẹp hơn. Và điều cần lưu ý là công việc này đã diễn ra trước khi sa ngã: Lao động không phải là một hình phạt, trái lại nó là một ơn gọi. Thiên Chúa đã phán bảo với A-đam rằng bản thân ngươi sẽ nên hoàn thiện thông qua hoạt động cần lao. Giờ đây sau khi sa ngã, lao động trở nên khó khăn hơn nhưng vai trò cơ bản của nó, với tư cách là một ơn gọi, vẫn không thay đổi. Đó chính là điều mà Hội Thánh nhắc nhở ta rằng chúng ta đang cộng tác với Thiên Chúa để hoàn thiện công trình sáng tạo, và rằng những hàng hóa và dịch vụ mà các doanh nghiệp của chúng ta cung cấp là sự góp phần vào việc thăng tiến xã hội. Quả là một ơn gọi cao quý biết bao!

GHXHCG.COM dịchnghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu
liên kết website