• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Lễ Thăng Thiên "cho thấy tại sao Giáo Hội hiện hữu"
GHXHCG - Đăng ngày 5-6-2017 8:39 PM GMT+7 - Lượt xem: 686
Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 28 tháng 5 năm 2017

Lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng 28/5/2017 (toàn văn)

Lễ Thăng Thiên "cho thấy tại sao Giáo Hội hiện hữu", Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích : "Giáo Hội hiện hữu để loan truyền Phúc Âm ! Chỉ để cho việc đó thôi. Và cũng là niềm vui của Giáo Hội được loan truyền Phúc Âm. Giáo Hội, chính là tất cả chúng ta, những người đã chịu Phép Rửa !" 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc tới lễ Thăng Thiên trước Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng kính Đức Mẹ, trưa ngày 28/5/2017 trên quảng trường Thánh Phêrô.

Sau đây là bản dịch toàn văn những lời Đức Giáo Hoàng trước kinh kính Đức Mẹ.

AB

Lời Đức Giáo Hoàng trước Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Hôm nay người ta cử hành lễ Thăng Thiên, xẩy tới 40 ngày sau lễ Phục Sinh, tại Ý và những quốc gia khác.

Bài Tin Mừng kết thúc sách Phúc Âm của thánh Mátthêu (x. Mt 28, 16-20), trình bầy cho chúng ta cuộc từ giã vĩnh viễn của Đấng Phục Sinh với các môn đệ của Người. Biến cố diễn ra tại Galilêa, nơi Chúa Giêsu đã gọi các ông đi theo Người và hình thành cốt lõi đầu tiên của cộng đoàn mới mẻ của Người. Bây giờ, các môn đệ đó đã trải qua trận thử "lửa" của cuộc khổ nạn và sự phục sinh. Nhìn thấy Chúa sống lại, các ông đã quỳ xuống trước mặt Người, nhưng có nhiều người còn nghi ngờ. Với cộng đoàn còn đang sợ hãi này, Chúa Giêsu để lại sứ vụ bao la là truyền bá Phúc Âm trên thế gian và Người cụ thể hóa sứ vụ này bằng mệnh lệnh đi giảng dạy và làm phép Rửa Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần (x. c. 19).

Như thế, sự kiện Chúa Giêsu lên Trời làm thành sự kết thúc của sứ vụ mà Ngôi Con đã nhận lãnh từ Chúa Cha và là sự khởi đầu của việc tiếp nối sứ vụ đó của Giáo Hội. Kể từ lúc đó, quả là sự hiện diện của Chúa Kitô trên thế gian đã có sự trung gian của các môn đệ Người, những đấng đã tin nơi Người và đi loan báo về Người

Sứ vụ này sẽ kéo dài cho đến ngày chấm dứt lịch sử và mỗi ngày sẽ thừa hưởng được sự phù trợ của Chúa Phục Sinh, Đấng đã phán dạy : "Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (c. 20)

Sự hiện diện của Người mang đến sức mạnh trong những cuộc bách hại, an ủi trong những lúc gian truân, sự nâng đỡ trong những tình huống khó khăn mà sứ vụ và việc rao truyền Phúc Âm gặp phải.

Lễ Thăng Thiên nhắc cho chúng ta sự phù trợ này của Chúa Giêsu và của Thần Khí Người ban cho lòng tin cậy, ban sự an toàn cho việc làm chứng của chúng ta trên thế gian. Lễ Thăng Thiên cho chúng ta thấy tại sao Giáo Hội hiện hữu : Giáo Hội hiện hữu để loan truyền Phúc Âm. Chỉ để cho việc đó thôi. Và cũng là niềm vui của Giáo Hội được loan truyền Phúc Âm. Giáo Hội, chính là tất cả chúng ta, những người đã chịu Phép Rửa !

Ngày hôm nay chúng ta được mời gọi hiểu rõ hơn rằng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta phẩm giá cao trọng và trách nhiệm to lớn là loan truyền về Người cho thế gian, là làm cho nhân loại có thể tiếp cận được với Người. Đó là phẩm giá của chúng ta, đó là hạnh phúc to lớn của mỗi người chúng ta, của tất cả chúng ta, những người đã chịu phép Rửa !

Nhân ngày Lễ Thăng Thiên này, trong lúc chúng ta ngước mắt lên Trời, nơi Chúa Kitô đã lên và đã ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, chúng ta tăng cường bước chân chúng ta trên mặt đất, để can đảm và hăng hái tiếp tục con đường của chúng ta, tiếp tục sứ vụ của chúng ta là làm chứng và sống Phúc Âm trong mọi môi trường.

Nhưng chúng ta biết rõ rằng chuyện này không tiên quyết tùy thuộc vào sức mạnh của chúng ta, vào khả năng tổ chức hay vào những tài nguyên của con người. Chính chỉ với ánh sáng và sức mạnh của Thần Khí mà chúng ta có thể hoàn tất một cách hữu hiệu sứ vụ của chúng ta là  làm cho nhiều người khác nữa biết đến và trải nghiệm tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa Giêsu.

Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria phù trợ chúng ta để chiêm ngắm những điều tốt lành trên trời mà Chúa đã hứa cho chúng ta và trở nên những chứng nhân luôn đáng tin cậy cho sự Phục Sinh của Người và cho Đời Sống đích thực.

Regina Caeli laetare, alleluia…

Lậy Nữ Vương Thiên Đàng…

Mạc Khải dịch

https://fr.zenit.org/articles/la-fete-de-lascension-revele-pourquoi-leglise-existe-traduction-complete/nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu
liên kết website