• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Lào : Đức Cha Ling Giám quản tông tòa tại Paksé được vinh thăng Hồng Y
GHXHCG - Đăng ngày 2-7-2017 9:19 PM GMT+7 - Lượt xem: 674
Đức Hồng Y Ling, ngày 28/6/2017

Vị Hồng Y gốc Lào đầu tiên

Đức Cha Louis-Maria Ling Mangkhanekhoun, giám quản tông tòa tại Paksé, Lào, 73 tuổi đã được tấn phong Hồng Y ngày 28/6/2017 : tên ngài đã được loan báo cùng với 4 vị khác - của Tây Ban Nha, Thụy Điển, Mali và Salvador - bởi Đức Giáo Hoàng ngày 21/5/2017 trong giờ Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng trên quảng trường Thánh Phêrô.

Ngài trở thành vị hồng y gốc Lào đầu tiên. Ngài đã dành cho Zenit một cuộc phỏng vấn sau chuyến triều kiến ad limina vào tháng giêng vừa qua.

Ngày 05/02/2017, Đức Cha Louis-Maria Ling Mangkhanekhoun đã cử hành cùng với khoảng hai mươi vị giám mục, xung quanh Đức Hồng Y Anrê Vingt-Trois tại Nhà Thờ Đức Bà Paris một Thánh Lễ tạ ơn vì sự kiện tuyên phong hiển thánh 17 vị tử đạo của Lào, ngày 11/12/2016 tại Vientiane.

Cha Giuse Tiên và 17 vị đồng hành, trong đó có 10 linh mục Pháp, thành viên của Hội Thừa Sai Paris (MEP) và các tu sĩ Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm, đã bị giết hại vì hận thù đức tin từ năm 1954 đến năm 1970.

Sau chuyến đi triều kiến ad limina tại Rôma, vào tháng 01/2017; Đức Cha Louis-Maria Mangkhanekhoun đã thuật lại những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô "nhấn mạnh trên 'những Giáo Hội nhỏ', phải đương đầu với những khó khăn đủ loại, đã trở thành những 'điểm tựa' cho các Giáo Hội lớn đang sống trong một bối cảnh tự do và phồn vinh nhiều hơn" : "Sức mạnh lớn nhất của Giáo Hội ngày nay, nằm trong những Giáo Hội nhỏ bé, rất nhỏ bé, với rất ít người, bị bách hại, và Đức Giám Mục bị cầm tù, ngài đã nói với chúng tôi một cách cụ thể, nhìn thấy nơi đó có vinh quang và sức mạnh của Giáo Hội".

Sau đây là tiểu sử của Đức Cha Louis-Maria Ling Mangkhanekhoun được tòa thánh công bố :

Đức Cha Louis-Maria Ling Mangkhanekhoun sinh ngày 08/4/1944 tại Lào. Ngài đã được đào tạo học vấn tại Lào và Canada.

Ngài thụ phong linh mục ngày 05/9/1972 để phục vụ cho giáo phận Vientiane. Ngài đã tổ chức "trường đào tạo giáo lý viên" và những cuộc viếng thăm các thôn sóc miền núi.

Năm 1975, ngài được cửa làm chính xứ và phụ tá tổng đại diện giáo phận Vientiane. Ngày 30/10/2000, ngài được cử làm giám quản tông tòa tại Paksé và được tấn phong giám mục ngày 22/4/2001.

Ngày 02/02/2017, ngài được cửa làm giám quản tông tòa cho giáo phận Vientiane bị trống tòa.

Ngài nói thông thạo tiếng Khmu, tiếng Lào, tiếng ¨Pháp và tiếng Anh.

Mạc Khải dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.


nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu
liên kết website