• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Đường mới khách đường mới hát khúc tân ca
GHXHCG - Đăng ngày 8-11-2011 11:31 PM GMT+7 - Lượt xem: 1477
Nguồn ảnh : chungnhanduckito.net
Đường mới khách đường mới hát khúc tân ca.

Người hát những bản tình ca cho tổ quốc, người ơi.

Đường mới khách đường mới hát khúc tâm hòa.

Đừng hát những bài tình cũ, chuyện cũ mà làm chi.

Thánh Augustinô

 

Đáp lời rao "mời người lên xe" của "lơ xe" Nguyễn Khang, chúng ta "về miền quá khứ", cách nay đúng 120 năm, là năm ra đời Thông điệp Tân Sự, được xem là bức Thông điệp xã hội đầu tiên của Giáo hội. 

Bước xuống xe, chúng ta có thể ca tiếp "Đường mới khách đường mới hát khúc tân ca".

Sách Tóm lược HTXHGHCG gọi bức thông điệp thời danh này là sự "mở đầu một con đường mới" (87-88), con đường phát triển căn cơ giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo trên phạm vi toàn cầu. Trước những vấn đề bất công trầm trọng trong xã hội đã đặt ra câu hỏi lớn đầu tiên về mặt xã hội, Giáo hội đã cảm thấy mình phải tham gia, phải nhập cuộc, phải can thiệp theo một phương thức hoàn toàn mới. 

"87. Thuật ngữ “học thuyết xã hội” truy nguyên đến Đức Giáo hoàng Piô XI [trong sứ điệp phát thanh nhân kỷ niệm 50 năm Thông điệp Rerum Novarum] và chỉ “tập hợp” giáo thuyết liên quan đến các vấn đề xã hội, khởi đầu từ Thông điệp Rerum Novarum (Các sự việc mới) của Đức Giáo hoàng Lêô XIII, được triển khai trong Giáo Hội thông qua Huấn Quyền của các Đức Giáo hoàng và các Giám mục hiệp thông với các ngài. Chắc chắn mối quan tâm tới các vấn đề xã hội đã  không bắt đầu với văn kiện này, vì Giáo Hội không ngừng quan tâm tới xã hội. Nhưng Thông điệp Rerum Novarum mở ra một con đường mới (un nouveau chemin, a new path). Dù gắn kết với một truyền thống hàng mấy trăm năm, Thông điệp ấy vẫn đánh dấu một sự khởi đầu mới và một sự triển khai căn cơ giáo huấn Giáo Hội trong lĩnh vực các vấn đề xã hội.

Trong lúc không ngừng quan tâm tới con người sống trong xã hội, Giáo Hội đã tích luỹ được cả một kho tàng giáo thuyết phong phú. Kho tàng này có gốc rễ trong Thánh Kinh, nhất là trong các sách Tin Mừng và các bút ký của các Tông đồ, được thành hình và hoàn chỉnh bắt đầu từ các Giáo phụ và các vị Đại Tiến sĩ thời Trung Cổ, rồi làm thành một học thuyết, dù trong đó không có những lời tuyên bố rõ ràng và trực tiếp của Huấn Quyền, Giáo Hội vẫn dần dần nhận ra thẩm quyền chuyên môn của mình.

88. Vào thế kỷ XIX, các biến cố mang bản chất kinh tế đã tạo ra một tác động bi đát về mặt xã hội, chính trị và văn hoá. Các biến cố này có liên quan với cuộc Cách mạng Công nghiệp đã làm thay đổi sâu xa những cơ cấu xã hội đã có từ bao thế kỷ, đặt ra những vấn đề nghiêm trọng về công bằng, trong đó vấn đề xã hội lớn đầu tiên là vấn đề lao động, được khởi phát bởi cuộc xung đột giữa tư bản và lao động. Trong bối cảnh ấy, Giáo Hội cảm thấy cần phải can thiệp theo một cách thức mới: những “sự việc mới” (res novae) do các biến cố ấy mang đến là cả một thách đố cho giáo huấn của Giáo Hội, khiến Giáo Hội có sự quan tâm mục vụ đặc biệt tới đông đảo quần chúng. Cần phải có một sự phân định mới về tình hình, một sự phân định có thể tìm ra những giải pháp thích hợp cho các vấn đề xa lạ, chưa từng khám phá."

Một cuộc hành trình đến nay vừa đúng 120 năm đã bắt đầu như thế, đã và đang hình thành, nói theo Thánh Augustinô, "những con người mới phải hát bài ca mới". Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp các bạn nhé, miệng ca vang khúc "tân ca" và "hát khúc tâm hòa".

Đinh Quang Bànnghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu
liên kết website