• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Hội Thánh phải dựa trên nhân dân hoặc tự kết án tử
GHXHCG - Đăng ngày 9-11-2011 8:54 AM GMT+7 - Lượt xem: 1316

"Ở Hoa Kỳ, Hội Thánh phải dựa trên nhân dân hoặc tự kết án tử"

Đó là ý chính của tờ trình gởi vể Đức Giáo Hoàng Leo XIII của thế kỷ thứ 19. Tác giả tờ trình đương nhiên là người Huê Kỳ, đương nhiên là "tai mắt" của Vatican tại USA? Vâng, đó là Hồng Y Gibbons, vị này cũng như vị Giáo hoàng, rất quan tâm các vấn đề xã hội, nhất là về "tình trạng bi đát" của công nhân. Thư được viết khoảng 5 năm trước khi thông điệp Tân Sự được tung ra từ thánh đô Vatican (1891).

Vui quá, bên trời Luân Đôn sương mù Anh quốc cũng có Hồng Y Manning phụ họa với Hồng Y người Mỹ (Đau đáu cho số phận người lao động). Năm 1889, Hồng Y Manning "dám cả gan" tham dự đình công với phu khuân vác.

Vui quá người công nhân ơi, bên Đức lại có linh mục Kolping lập ra những liên đoàn lao động Công Giáo (1847).

Thế không có Giám Mục nào đau đáu công nhân ư? Thưa có chứ! Giám Mục người Đức Wilhelm E.von Ketteler (1811-1877). Ngài đi tiên phong mở ra phong trào xã hội Công Giáo Đức, rồi lan ra khắp Âu Châu. Công thức Ketteler là "suy tư Công giáo - phê bình nền kỹ nghệ - Dấn thân chính trị".

Hồng Y người Mỹ xin Đức GH Leo XIII chọn gấp nhân dân làm con đường của Hội Thánh. Nếu Hội Thánh không đi vào lòng nhân dân thì Hội Thánh sẽ teo đét và đi đến phản bội sứ mạng Chúa giao là loan Tin Mừng cứu độ.

Bên Đức cũng cùng nghĩ suy ấy. Năm 1869, các Giám Mục viết: "Nhiệm vụ Hội Thánh là làm hết sức để giải quyết vấn đề xã hội, vấn đề quan trọng nhất hiện thời". "Nếu không biết tìm ra và mang lại thuốc chữa, Hội Thánh sẽ phải thất vọng..."

Bên Mỹ thì dùng chữ "tử", bên Đức thì dùng chữ "thất vọng". Trầm trọng rồi đấy tình cảnh bi đát của giới công nhân lao động. Biết bao người đã mất đức tin. Một số người đã tin vào Mác-Xít.

May thay, Đức Leo XIII đã kêu to lên trong thông điệp Tân Sự 1891: "Cần phải gấp rút tìm ra những phương thuốc cứu chữa cần thiết trước cảnh khốn cùng và nghèo đói đang đè nặng một cách quá ư bất công lên giai cấp lao động" (TĐTS, số 3). TĐTS mạnh mẽ lên án các lạm dụng của tư bản chủ nghĩa tự do cũng như các ảo tưởng của của chủ nghĩa xã hội đương thời.

Giái pháp của TĐTS là:

1. Hội Thánh phải cổ súy công bằng.

2. Nhà nước bảo vệ người lao động bằng luật pháp và bênh vực quyền của các hiệp hội công nhân lao động.

3. Vai trò của Nhà nước là bổ trợ.

4. Các hiệp hội tìm cách thăng tiến giới chủ và thợ.

Việt Nam ta cũng có Hồng Y, Giám mục, Linh mục, trí thức, chuyên viên về các vấn đề xã hội. VN ta cũng có tình trạng bi đát của giới công nhân. Thư chung của Hội đồng Giám mục VN cũng lưu tâm đến di dân, công nhân lao động.

Chỉ còn hành động kẻo Hội Thánh VN sẽ "tự kết án tử" nếu không "dựa trên nhân dân" mà đi.

Cảm ơn Hồng Y người Mỹ đã nhắc nhở Kitô hữu phải quan tâm đến nhân dân lao động.

(Sưu tầm trong "Giáo Hội đi trong nhân loại" của tác giả Nguyễn Thế Thoại và "Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội", tác giả H.Carrier; Nguyễn Đăng Trúc chuyển ngữ).

Nguyễn Khang


nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu
liên kết website