• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Ghi chú tín lý về một số vấn đề liên quan đến việc tham gia của người CG vào đời sống chính trị
(Đăng ngày 13-8-2014 1:57 PM GMT+7)

Ghi Chú này nhắm vào các Giám Mục của Hội Thánh Công Giáo và, một cách đặc biệt, các chính trị gia Công Giáo và tất cả các thành phần tín hữu giáo dân được mời gọi tham gia một cách trung tín vào đời sống chính trị của những xã hội dân chủ.

Sự tiến triển của Giáo huấn Xã hội
(Đăng ngày 11-4-2014 3:00 PM GMT+7)

Đã có nhiều người viết về lịch sử giáo huấn xã hội của Giáo hội, nhưng có lẽ ít khi trình bày một cái nhìn tổng quan... cho thấy sự tiến triển của giáo huấn xã hội không những qua việc mở rộng các đề tài, nhưng còn qua các tiếp cận vấn đề. 

Xây dựng xã hội công bằng theo học thuyết xã hội công giáo
(Đăng ngày 30-1-2014 11:35 PM GMT+7)

Một quan niệm đúng đắn về con người sẽ đưa đến một quan niệm đúng đắn về xã hội. Trái lại một quan niệm sai lạc về con người chắc chắn sẽ đưa đến một quan niệm sai lạc về xã hội.

Dẫn nhập vào GHXHCG
(Đăng ngày 22-1-2014 9:43 PM GMT+7)

Chúng tôi trâng trọng giới thiệu với Quý độc giả ấn phẩm Dẫn Nhập Vào GHXHCG của Lm. Phan Tấn Thành, OP. Đây là tài liệu quý giá để tìm hiểu thêm về GHXHCG.

Tự do là gì?
(Đăng ngày 21-1-2014 4:49 PM GMT+7)

Một câu hỏi thường được nêu lên: Con người có tự do không? Các ý kiến thường được xếp vào hai nhóm: có và không, và mỗi nhóm sẽ đưa ra những lý lẽ để biện minh cho quan điểm của mình.

Hai nguyên tắc bổ trợ và liên đới...
(Đăng ngày 18-10-2013 8:49 PM GMT+7)

Hai nguyên tắc bổ trợ và liên đới trong cơ cấu quản trị và thực hiện sứ mạng bác ái của tổ chức Caritas

Giáo hội Công giáo và Nhân quyền
(Đăng ngày 10-10-2013 9:54 AM GMT+7)

Nhân quyền được nêu lên như một mục tiêu sinh hoạt, một giá trị tối thượng để đánh giá tốt xấu, để tuyên dương hay trừng phạt, ngay cả bằng biện pháp chiến tranh.

Sự tiến triển của giáo huấn xã hội
(Đăng ngày 23-8-2013 10:29 AM GMT+7)

Người ta thường nghĩ rằng Giáo hội rất chậm chạp trong việc suy tư các vấn đề xã hội. Tuyên ngôn Cộng sản ra đời vào năm 1848, nhưng mãi đến năm 1891, 43 năm sau, GH mới lên tiếng về vấn đề xã hội.

Nhân quyền trong giáo huấn của ĐGH Bênêđictô XVI
(Đăng ngày 6-7-2013 10:15 PM GMT+7)

Hội thánh Công giáo, “nhờ sức mạnh của Tin Mừng đã được ủy thác, công bố các quyền lợi của con người, nhìn nhận và rất trân trọng sự hăng say của thời buổi hiện đại trong việc cổ động nhân quyền khắp nơi. 

Năm đức tin và giáo lý xã hội của Giáo hội
(Đăng ngày 24-6-2013 5:19 PM GMT+7)

Phải chăng Học thuyết Xã hội của Giáo hội là một trong những học thuyết kinh tế chính trị, cũng tựa như học thuyết của chủ nghĩa tư bản hoặc chủ nghĩa xã hội? 

Tính thời sự của Thông điệp Pacem in Terris
(Đăng ngày 21-6-2013 5:11 PM GMT+7)

Đang khi Mater et magistra là một thông điệp xã hội và kinh tế, thì Pacem in terris là một thông điệp nổi bật về chính trị ở nhiều cấp độ: địa phương, quốc gia và quốc tế. 

Lịch sử vấn đề nhân quyền
(Đăng ngày 20-6-2013 12:50 PM GMT+7)

Việc bảo vệ nhân quyền là một vấn đề luân lý, trước khi là một vấn đề pháp lý và chính trị. 

Bảo vệ hòa bình
(Đăng ngày 8-12-2012 10:57 PM GMT+7)

Hòa bình là kết quả của công lý và bác ái.

Cộng đồng quốc tế
(Đăng ngày 28-11-2012 1:17 PM GMT+7)

Hai yếu tố nền tảng để xây dựng một cộng đồng quốc tế là: Lấy nhân vị làm trung tâm và các cá nhân và các dân tộc có khuynh hướng muốn tạo ra những mối dây liên kết.  

Vị trí của Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội, bài của ĐHY Turkson
(Đăng ngày 17-10-2012 11:08 PM GMT+7)

« Cửa xã hội » là môt « cửa ngõ dẫn tới Phúc Âm hóa » hữu hiệu, ĐHY Tuckson tuyên bố, ngài biện hộ cho một sự sử dụng rộng lớn hơn GHXHGH.

12345
nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu
liên kết website