• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
ĐGH Leo XIII và Thông điệp Tân Sự
(Đăng ngày 16-11-2011 10:06 AM GMT+7)

ĐGH Leo XIII nổi tiếng về thông tuệ, về sự phát triển các giáo huấn xã hội qua Tông thư Rerum Novarum (Tân sự)...

Giáo hội của con người
(Đăng ngày 11-11-2011 11:11 PM GMT+7)

Nước Chúa không thuộc về thế gian có phải là bắt buộc không liên lạc gì với trần gian?

Giáo hội phải gắn kết với quảng đại quần chúng
(Đăng ngày 10-11-2011 10:29 AM GMT+7)

Giáo hội không còn liên can đến các ông hoàng bà chúa và các Nghị viện, mà phải gắn kết với quảng đại quần chúng.

Hội Thánh phải dựa trên nhân dân hoặc tự kết án tử
(Đăng ngày 9-11-2011 8:54 AM GMT+7)

Chỉ còn hành động kẻo Hội Thánh VN sẽ "tự kết án tử" nếu không "dựa trên nhân dân" mà đi.

Đường mới khách đường mới hát khúc tân ca
(Đăng ngày 8-11-2011 11:31 PM GMT+7)

Chúng ta "về miền quá khứ", cách nay đúng 120 năm, là năm ra đời Thông điệp Tân Sự, được xem là bức Thông điệp xã hội đầu tiên của Giáo hội.

Giáo Hoàng của năm 1931 khen Thông điệp Tân Sự 1891
(Đăng ngày 7-11-2011 10:52 PM GMT+7)

Thông điệp Tân viết về trình trạng bi đát của công nhân. 120 năm sau, Công nhân Việt Nam có còn bi đát nữa không?

Chân phúc Gioan Phaolô II bình luận về Thông điệp Rerum Novarum
(Đăng ngày 20-6-2011 10:21 AM GMT+7)

Giáo huấn xã hội của Giáo hội là một bộ phận không thể thiếu được trong sứ điệp Kitô giáo. Không thể có bất kỳ giải pháp nào cho “vấn đề xã hội” mà ở ngoài Phúc âm. 

nghe - xem

Ý chỉ cầu nguyện tháng 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Nhờ thể thao, chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ giữa mọi người để có được một thế giới hòa bình.

Tôi thích mơ ước thể thao như một sự thực hành phẩm giá con người, được biến đổi nhờ tình huynh đệ.

Chúng ta có muốn cùng nhau tập luyện với ý nguyện này hay không? Ước gì thể thao thăng tiến cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới.  (Vatican tiếng Việt)

 
tư liệu
liên kết website