• GHXHCG trang bị cho chúng ta
  • Những nguyên tắc để suy tư,
  • Những tiêu chuẩn để phán đoán,
  • Những chỉ dẫn để hành động.
Tóm tắt 10 điều răn
(Đăng ngày 15-4-2014 12:00 PM GMT+7)

Chúng tôi muốn bổ túc tư tưởng của thánh Tôma với vài suy tư về tính cách hiện đại của 10 điều răn, trích từ văn kiện “Kinh thánh và Luân lý” của Ủy ban Giáo hoàng về Kinh thánh xuất bản ngày 11 tháng 5 năm 2008.

Khủng hoảng tài chánh : các đề nghị của Giáo Hội
(Đăng ngày 29-3-2014 9:46 AM GMT+7)

Thật là hạnh phúc khi Giáo Hội nói lại cho các Kitô hữu rằng "công ích phổ quát", công ích của toàn thể "gia đình nhân loại", phải luôn thắng thế các lợi ích riêng tư hay quốc gia.

Có nên tin lời hứa của tác giả “Yêu trong Sự Thật"...
(Đăng ngày 25-3-2014 2:27 PM GMT+7)

Tôi được quà trong khi tôi yêu và sống sự thật. Quà ấy là tình yêu. Tình yêu chính là quà.

 
Tiền Bạc và Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội
(Đăng ngày 21-3-2014 9:15 AM GMT+7)

Từ thời các giáo phụ, Hội Thánh không ngừng cảnh giác đối với những mối nguy do tiền bạc gây ra. Chính Đức Giêsu Kitô đã nói rõ ràng rằng không thể thờ Chúa và thờ tiền bạc : phải lựa chọn. 

Những khái niệm căn bản của một nền chính trị tốt đẹp
(Đăng ngày 17-3-2014 3:41 PM GMT+7)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô "Evangelii gaudium" giúp phân tích cách sâu sắc hơn những vấn đề chính trị  trong tầm vóc vừa xã hội, chính trị và liên quan các giá trị) mà Châu Âu đang trải qua trong lúc này.

Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận và Hợp Tuyển Học Thuyết Xã Hội Công Giáo
(Đăng ngày 17-3-2014 11:00 AM GMT+7)

“Lúc đó tôi mới có mười bẩy tuổi. Đất nước Việt Nam của tôi đang trong lúc rất khó khăn. Về nhiều phương diện, chúng tôi mất định hướng. Nhật Bản và Âu Châu đang rúng động ở cuối chiến tranh. Chủ nghĩa cộng sản đang ở cửa ngõ..."

Nhìn nhận sự tự do cá nhân là giá trị căn bản của người Kitô hữu
(Đăng ngày 8-3-2014 9:55 AM GMT+7)

Tự do cá nhân, nền tảng chính của xã hội Tây phương. Tin Mừng được xem như là suối nguồn của sự tự do này, khác hẳn với trách nhiệm mang tính tập thể của hệ thống tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

Đọc các dấu chỉ của thời đại
(Đăng ngày 22-1-2014 2:49 PM GMT+7)

Mục vụ đã trở thành một phương thức đầy tiềm lực về cách đọc các dấu chỉ thời đại và tham gia hành động vì công lý theo một phương thức có khả năng làm biến đổi.

Bạch Thư của các Cơ Sở hạ tầng Kitô giáo (ACM) về Toàn Cầu Hóa
(Đăng ngày 21-1-2014 3:52 PM GMT+7)

Từ hơn năm năm nay, nhiều phong trào tín hữu giáo dân Kitô giáo - Công Giáo và Tin Lành - đã tham gia vào cuộc phiêu lưu của các "Cơ sở hạ tầng Kitô giáo trong toàn cầu hóa"

Người tín hữu giáo dân trong chính trị (1)
(Đăng ngày 21-1-2014 3:11 PM GMT+7)

Chính trị là động tác bảo vệ và thăng tiến các quyền căn bản bất khả nhượng của con người, phẩm giá và trạng thái bình đẳng của tất cả mọi người dân.

Evangelii Gaudium và học thuyết xã hội của giáo hội
(Đăng ngày 5-1-2014 11:39 AM GMT+7)

Quả thế, vì « các mối quan hệ xã hội đều được cơ cấu hóa bởi các thể chế », nên cần phải « tấn công các nguyên nhân cơ cấu của sự chênh lệch xã hội », vốn là « cội rễ của những sự dữ trong xã hội ».

Phẩm giá người tín hữu giáo dân trong giáo hội (2)
(Đăng ngày 2-1-2014 11:06 PM GMT+7)

Người tín hữu phải tham gia vào đời sống Quốc Gia với lòng xác tín rằng muối đất của Phúc Âm không phải chỉ là những gì cá biệt của họ, mà là ân huệ cần phải được thông báo, chia sẻ cho mọi nguời.

Phẩm giá người tín hữu giáo dân trong Giáo hội (1)
(Đăng ngày 28-12-2013 10:49 PM GMT+7)

Các tín hữu được hội nhập vào Chúa Giêsu qua phép rửa và trở thành Dân Chúa, tham dự vào phận vụ tư tế, ngôn sứ và vương giả của Chúa Kitô.

Cai trị nhân bản và chính quyền thế giới
(Đăng ngày 17-12-2013 10:15 PM GMT+7)

Câu hỏi xuyên qua các thông điệp là từ nay phải biết, với những điều kiện nào, có thể xây dựng một "thẩm quyền thế giới"

Thần học gia, lính tiên phong nơi biên cương các nền văn hóa
(Đăng ngày 11-12-2013 11:33 PM GMT+7)

Nhà thần học phải lắng nghe đức tin được trải nghiệm bởi những người bị bỏ rơi và những người bé mọn, mà Cha trên Trời đã hài hòng mạc khải những điều được che dấu đối với những nhà hiền triết và những bậc thông thái.

12345678910...
nghe - xem

“Đem yêu thương vào nơi oán thù…”
Cám ơn những người cộng tác, cám ơn một cố gắng “loan báo Tin Mừng theo cách thức mới”.

tư liệu







liên kết website